Logo Ducaatsecurity
 

Colofon

 


Disclaimer
Ducaat Security Services sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. DSS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.